Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 16 luty 2016 14:43

XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Napisane przez 

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 23 lutego 2016r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 26.01.2016 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.
  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 7. Zmiany Uchwały Nr LV/291/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
 8. Zmieniająca uchwałę Nr XIX/110/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29.12.2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Szczyrk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Szczyrk przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 9. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 2 miesięcy nieruchomości gruntowej, zabudowanej będącej własnością Gminy Szczyrk.
 10. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczyrku

 /-/ Borys Matlak

 

 

Czytany 601 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 16 luty 2016 15:07
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki