Polish Czech English French German Russian Slovak
środa, 18 wrzesień 2013 12:41

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Napisane przez 

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 24 września 2013r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

  Proponowany porządek obrad:

 1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.

 2. Zatwierdzenie protokołów z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25.06.2013r. oraz z Sesji Nadzwyczajnych w dniach 12.06.2013r., 19.07.2013r., 19.07.2013r.

 3.    Wystąpienie zaproszonych gości.

 4.    Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności z uwzględnieniem w szczególności zagadnień związanych z:

                               a.rozwojem infrastruktury narciarskiej,

                               b.rozbudową cmentarza,

                               c.podsumowanie działań mających na celu zbilansowanie się budżetu miasta,

 5.   Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.

 6.    Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 7.   Zmiany uchwały Nr XXXVI/185/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia
29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Miasta Szczyrk na lata 2013-2022.

 8.    Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2013r.

 9.    Zmiany Uchwały Nr XXXIV/162/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia
4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/194/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 lutego 2013r. i uchwałą  Nr XXXVIII/204/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 marca 2013r. i uchwałą Nr XLI/214/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 maja 2013r. i uchwałą Nr XLIII/222/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 czerwca 2013r.

 10.Zmiany Uchwały Nr XXXVIII/206/2013 z dnia 26 marca 2013r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej Miasta Szczyrk Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o.

 11.  Zmiany Uchwały Nr XXXIV/171/2012 z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 12.  Zmiany statutu Miasta Szczyrk.

 13.Zmiany uchwały Nr XII/45/2011 z dnia 28.06.2011r. w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących za udział w pracach Rady Miejskiej oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

 14.  Podjęcia współpracy Miasta Szczyrk z Miastem Łeba.

 15.Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Szczyrku oznaczonej jako działki 2698/4, 2699/4, 2700/4, 2727, 2728, 2729, 2730, 2732/2, 2733/2,2734/2, 2736, 2735/2, 2737, 2738/2, 2803/2, 2812/5.

 16.  Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetergowym na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Szczyrk.

 17.  Zbycia akcji AQUA.

 18.  Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.

 19.  Wolne wnioski.

 20.  Zakończenie sesji.

 Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

 
 Przewodniczący Rady Miejskiej

Antoni Byrdy

 

 

Czytany 869 razy Ostatnio zmieniany środa, 18 wrzesień 2013 13:16
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki