Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 20 grudzień 2016 08:41

XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ

Napisane przez 

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 27 grudnia 2016 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego
w Szczyrku odbędzie się XXXV SESJA RADY MIEJSKIEJ.

 1.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29.11.2016 r. oraz z Sesji Nadzwyczajnej odbytej w dniu 4.11.2016 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.                                                 Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 7. Zmiany uchwały Nr XIX/107/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2016-2022.
 8. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2016 rok.
 9. Zmiany Uchwały Nr LV/291/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
 10. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2017-2022.
 11. Uchwalenia budżetu Gminy Szczyrk na rok 2017.
 12. Zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szczyrk na rok 2017.
 13. Określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.
 14. Zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku.
 15. Ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na I półrocze 2017 roku).
 16. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Czytany 469 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 20 grudzień 2016 08:48
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki