Polish Czech English French German Russian Slovak
środa, 22 kwiecień 2015 06:31

X SESJA RADY MIEJSKIEJ

Napisane przez 

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 28 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się X SESJA RADY MIEJSKIEJ.

 

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31.03.2015 r. oraz z Sesji Nadzwyczajnej odbytej w dniu 20.03.2015 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli.

Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oznaczonej jako działki nr 3615/4 i 3615/6.
 2. Zmiany Uchwały Nr LV/291/2014 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 lutego 2014 roku w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
 3. Przyjęcie Sprawozdania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczyrku z realizacji zadań w 2014 r.
 4. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Szczyrk za rok 2014.
 5. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Szczyrk w 2014r.
 6. Przyjęcie Sprawozdania rocznego z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014.
 7. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

 

                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                     w Szczyrku

                                                        Borys Matlak

 

Czytany 760 razy Ostatnio zmieniany środa, 22 kwiecień 2015 06:41
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki