Polish Czech English French German Russian Slovak

Informujemy, że w dniu 24 września 2014 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej RM.

Informujemy, że w dniu 18 września 2014 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska RM.

Informujemy, że w dniu 17 września 2014 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM.

czwartek, 04 wrzesień 2014 06:29

Relacje z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU

Napisane przez

Dnia 28 sierpnia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się LXII SESJA NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU podczas której Radni rozpatrzyli projekty uchwał w sprawach:

Na dwóch Sesjach RM odbytych w dniach 25.03.2014 r. i 29.04.2014 r. goszczono przedstawicieli Lokalnych Grup Działania „Cieszyńska Kraina” oraz „Ziemia Bielska”, którzy przedstawili propozycję uczestnictwa gminy do wspólnego obszarowo terenu funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania i stworzenia struktury organizacyjnej pozwalającej na wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej w nadchodzącej perspektywie finansowej 2014-2020.

W związku z pojawiającymi się głosami krytykującymi Radę Miejską i Burmistrza za brak działań w jednej z najważniejszych spraw dla mieszkańców Szczyrku, jaką jest powiększenie cmentarza pragniemy wyjaśnić mieszkańcom przyczynę braku postępu w tej inwestycji.

Informujemy, że w dniu 2 lipca 2014 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej RM.

Podczas odbywającej się we wtorek tj. 24 czerwca 2014 r. LIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU Radni opowiedzieli się za przyjęciem rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Szczyrk za rok 2013 oraz za udzieleniem Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. Szczegóły tych uchwał, informacje o finansach Gminy, o inwestycjach przekazała Radnym Skarbnik Miasta P. Kazimiera Egielman.

wtorek, 17 czerwiec 2014 13:17

LIX SESJA RADY MIEJSKIEJ

Napisane przez

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 24 czerwca 2014 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się LIX SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2014 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska RM.

 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki