Polish Czech English French German Russian Slovak

Informujemy, że w dniu 6 grudnia 2016 r. o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska RM.

Informujemy, że w dniu 7 grudnia 2016 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji RM.

wtorek, 22 listopad 2016 14:24

XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ

Napisane przez

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 29 listopada 2016 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XXXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ.

W dniach od 17 października 2016r. do 31 października 2016r. odbyły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Osiedli w Szczyrku.

Konsultacje społeczne prowadzone były w formie umieszczenia projektu dokumentu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczyrku - www.um.szczyrk.pl w zakładce Rada Miejska/Zarządy Osiedli a także w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.szczyrk.pl/ w zakładce prawo lokalne/sposoby ustalania prawa/konsultacje społeczne.

W toku przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu nie wpłynęła żadna uwaga.

Informujemy, że w dniu 23 listopada 2016 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM.

Informujemy, że w dniu 22 listopada 2016 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej RM.

Informujemy, że w dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej RM.

Informujemy, że w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczyrku zwołane na wniosek Burmistrza Miasta.

Informujemy, że w dniu 4 listopada 2016 r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji ds. zmian w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Szczyrk RM.

wtorek, 18 październik 2016 13:54

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Napisane przez

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 25 października 2016 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki