Polish Czech English French German Russian Slovak
czwartek, 13 kwiecień 2017 12:53

Odpowiedź na zapytanie do zapytania ofertowego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczyrk.

Napisane przez 

O D P O W I E Ź
na zapytania do SIWZ

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie zapisów zapytania ofertowego na Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Szczyrk.

Treść zapytania:
Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert częściowych i wydzieli do odrębnego zadania asortyment opisany w grupie C – Ratownictwo medyczne ?. Produkt opisany w grupie C- Ratownictwo medyczne stanowi odrębną kategorię asortymentu.

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

Czytany 195 razy
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki