Polish Czech English French German Russian Slovak
środa, 17 lipiec 2013 08:49

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO ''NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA I ZAKĄTKI MOJEGO MIASTA''

Napisane przez 

ORGANIZATOR

·         URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU.

CELE KONKURSU

·         Upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

 

·         Rozwijanie zdolności obserwacji  otaczającego środowiska.

·         Ukazywanie najcenniejszych miejsc przyrody ożywionej i wytworów pracy ludzkiej.

·         Zorganizowanie wystawy pokonkursowej, prezentacja prac fotograficznych na terenie szkoły, w Internecie, prasie lokalnej.

WARUNKI UCZESTNICTWA

·         Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas 4-6 i uczniów klas I-III gimnazjum ze szkół w Szczyrku.

TEMAT KONKURSU:

·         NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA I ZAKĄTKI SZCZYRKU.

KATEGORIE KONKURSU:

·         Obiekty Sakralne, Przydrożne Kapliczki I Krzyże;

·         Przyroda I Krajobraz;

·         Wytwory Pracy Ludzkiej

UWAGA:
Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do przedstawienia trzech fotografii ciekawych, intrygujących, niezwykłych form przyrody lub wytworów pracy człowieka. Fotografie powinny być wykonane na terenie Szczyrku. Dla każdej z wybranych prac należy sporządzić dokumentację, na którą składać się będzie część fotograficzna i opisowa. Dokumentacja każdego wybranego obiektu powinna stanowić jedną całość.

WYMAGANIA TECHNICZNE ODNOŚNIE ZDJĘĆ:

·         format - min.15 cm x 21 cm;

·         każda fotografia na odwrocie musi zawierać opis:  nazwisko i imię, wiek, klasa, adres szkoły, miejscowość datę wykonania fotografii, tytuł

·         fotografie jednego uczestnika powinny być umieszczona w kopercie  lub „koszulce”  

·         prace w formacie JPG o wymiarach min  1200 x 1600 pikseli należy przekazać na płycie CD

·         fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane

·         fotografie  nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie ich do konkursu jest równoznaczne
z przejściem praw autorskich na rzecz Organizatora.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU:

·         Organizator wyłania laureatów Konkursu spośród uczestników nie później
niż do 15 października.

·         Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych
w całości lub w części, m.in. poprzez ich publikację w Internecie  oraz poprzez ich prezentację na wystawie w szkole.

·         Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga zawsze Organizator.

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:

Uczniowie poszczególnych szkół muszą dostarczyć prace w  terminie do 15 października 2013 r.
do siedziby swojej szkoły.

W SKŁAD JURY WCHODZĄ  POWOŁANE PRZEZ BURMISTRZA  MIASTA.

KRYTERIA OCENY PRAC:

·         Zgodność z tematem.

·         Interpretacja własna tematu.

·         Walory artystyczne.

·         Kompozycja.

WYNIKI KONKURSU

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11/11/2013r. podczas uroczystości
z okazji Święta Niepodległości.

PATRONAT NAD KONKURSEM

Burmistrz Miasta Szczyrk  - Wojciech Bydliński

Czytany 1675 razy Ostatnio zmieniany środa, 17 lipiec 2013 08:55
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki