Polish Czech English French German Russian Slovak
poniedziałek, 25 kwiecień 2016 10:09

Udostępnienie informacji w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - informacja o osiągniętych w latach 2014 i 2015 r. poziomach recyklingu i ograniczenia masy odpadów.

Napisane przez 

Informacja dotycząca osiągniętych przez Gminę Szczyrk wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w latach 2014 i 2015 r.

 Realizując obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zmianami) informuję, iż w latach 2014 i 2015 Gmina Szczyrk osiągnęła następujące poziomy recyclingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

2015:

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00%

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 20,93%

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 94,02 %

 

2014:
- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00%

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 24,55%

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 83,75 %

Czytany 673 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 12 lipiec 2016 10:14
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki