Polish Czech English French German Russian Slovak
poniedziałek, 10 kwiecień 2017 08:15

Informacja o osiągniętych przez gminę Szczyrk wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku 2016

Napisane przez 

Realizując obowiązki wynikające z art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) informujemy, iż w roku 2016 Gmina Szczyrk osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Poziomy osiągnięte w 2016 roku przez gminę Szczyrk:

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,000 %

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 27,077 %

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 92,033 %.

Czytany 419 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 10 kwiecień 2017 08:26
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki