Polish Czech English French German Russian Slovak
czwartek, 02 styczeń 2014 14:27

Zmiany w systemie gospodarki odpadami od stycznia 2014 r.

Napisane przez 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Szczyrku w dniu 26 listopada 2013 r. podjęte zostały uchwały wprowadzające zmiany w systemie gospodarki odpadami obowiązującym na terenie gminy Szczyrk od 1 lipca 2013 r.

Zmiany weszły w życie z dniem 26 grudnia 2013r., w praktyce zaczną funkcjonować od początku 2014 r.

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW

Obiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie się odbywał z następującą częstotliwością:

            - ”SEGREGOWANE”:

         1) w miesiącach kwiecień – październik : 2 razy w miesiącu kalendarzowym,

         2) w miesiącach listopad – marzec: 1 raz w miesiącu kalendarzowym.


         - ”POZOSTAŁE”: 2 razy w miesiącu kalendarzowym.

         - „ZMIESZANE” odpady komunalne: 2 razy w miesiącu kalendarzowym.

 

LIMITY

Dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości mieszanych (tj.  zamieszkałych, na  których prowadzona jest działalność gospodarcza), w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony zostaje miesięczny limit ilościowy odbieranych odpadów na poziomie 120 litrów odpadów na mieszkańca.

W przypadku wystawienia odpadów w ilości przekraczającej miesięczny limit dla danej nieruchomości, zostanie naliczona dodatkowa opłata.

Limit dotyczy wyłącznie odpadów odbieranych „u źródła”.

 

PUNKTY ZBIÓRKI ODPADÓW

- Właściciele nieruchomości, do których jest utrudniony dojazd w okresie od grudnia do marca, dostarczają w tych miesiącach odpady komunalne w wyznaczone miejsca odbioru w dniach ustalonych w harmonogramie wywozów.

- Właściciele nieruchomości, do których dojazd jest uniemożliwiony przez cały rok, dostarczająodpady komunalne w wyznaczone miejsca odbioru w dniach ustalonych  w harmonogramie wywozów przez wszystkie miesiące w roku.

Czytany 1431 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 13 styczeń 2014 11:24
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki