Polish Czech English French German Russian Slovak
czwartek, 13 czerwiec 2013 07:41

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK

Napisane przez 

Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK) to nowy obowiązek jaki nakłada na gminę ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Podstawową funkcją takiego punktu będzie umożliwienie mieszkańcom przekazywania do niego chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, meblii innych odpadów wielkogabarytowych, zużytej odzieży, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych i innych.

Dokładny wykaz przyjmowanych do PSZOKu odpadów dostępny będzie na stronie internetowej.

Na terenie Gminy Szczyrk będzie usytuowany jeden taki punkt. Będzie on zlokalizowany przy ul. Granicznej 1, czyli na terenie obecnego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Informacja o godzinach, w których punkt będzie czynny oraz regulamin PSZOKU zostaną podane w terminie późniejszym.

Regulamin PSZOKU będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczyrku.

Czytany 1468 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 13 czerwiec 2013 07:45
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki