Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 14 kwiecień 2015 09:25

Udostępnienie informacji w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - informacja o osiągniętych w 2014 r. poziomach recyklingu i ograniczenia masy odpadów, podmiotach i miejscu zagospodarowania odpadów.

Napisane przez 

Informacja dotycząca osiągniętych przez Gminę Szczyrk wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 r.

Realizując obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zmianami) informuję, iż w roku 2014 Gmina Szczyrk osiągnęła następujące poziomy recyclingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 24,55 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 84,75 %

Informacje o podmiotach i miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:Zakład Gospodarki Odpadami S.A., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315D

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Szczyrku, ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk.

Punkt jest czynny:

poniedziałek-wtorek 7:00 – 14.00

środa 7:00 – 18:00

czwartek-piątek 7:00 – 14:00

soboty w godzinach 7:00 – 15:00.

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Szczyrk– wyłoniony w drodze przetargu:Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk, tel. 33 817 86 46

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Szczyrk (stan wykazu aktualny na dzień 31 grudnia 2014 r.)

 1. Kontener Serwis LUKAS – Wiesław Lukas, ul. Krakowska 317 A, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Przedsiębiorstwo Komunalne w Szczyrku Spółka z o.o., ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk.
 3. REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Oddział w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec.
 4. Beskid Żywiec Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec.
 5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kokotek 33, 41-709 Ruda Śląska.
 6. PHU OPERATUS Marian Krajewski, ul. Cyniarska 38, 43-300 Bielsko-Biała
 7. SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A., ul. Gazownicza 38, 43-300 Bielsko-Biała.
 8. Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR”, ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik.
 9. SANIT-TRANS Sp. z o.o., ul. Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne.
 10. A.S.A Eko Polska Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
 11. Zakład Oczyszczania Miasta „Tros-eko” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 43-440 Goleszów.
Czytany 812 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 28 styczeń 2016 13:32
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki