Polish Czech English French German Russian Slovak

Blankiety do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2016 można odbierać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku – pokój 27 (I piętro) od dnia 15 lutego 2016 r.

Blankiety nie będą rozsyłane drogą pocztową.

Indywidualne numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie.

 

Informujemy, że dotychczasowe STAWKI I TERMINY opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostają takie same jak w ubiegłym roku.
Zmiana obejmuje wyłącznie domki letniskowe/nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjne.

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: Zakład Gospodarki Odpadami S.A., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315D.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Szczyrku, ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk.

Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek-wtorek 7:00 – 14.00
środa 7:00 – 18:00
czwartek-piątek 7:00 – 14:00
soboty w godzinach 7:00 – 15:00.

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Szczyrk w roku 2016 wyłoniony w drodze przetargu: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk, tel. 33 817 86 46.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Szczyrk (stan wykazu aktualny na dzień 31 grudnia 2015 r.):

  1. Kontener Serwis LUKAS – Wiesław Lukas, ul. Krakowska 317 A, 43-300 Bielsko-Biała.
  2. Przedsiębiorstwo Komunalne w Szczyrku Spółka z o.o., ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk.
  3. REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Oddział w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec.
  4. Beskid Żywiec Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec.
  5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kokotek 33, 41-709 Ruda Śląska.
  6. PHU OPERATUS Marian Krajewski, ul. Cyniarska 38, 43-300 Bielsko-Biała
  7. SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A., ul. Gazownicza 38, 43-300 Bielsko-Biała.
  8. Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR”, ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik.
  9. SANIT-TRANS Sp. z o.o., ul. Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne.
  10. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze.

Uchwała nr XVIII/98/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 grudnia 2015 r. poz. 6866).

Uchwała nr XVIII/97/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/71/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku  (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 grudnia 2015 r. poz. 6865).

Uchwała nr XVII/76/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 18 listopada 2015 r. poz. 5801).

Uchwała nr XVII/75/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/179/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 18 listopada 2015 r. poz. 5800).

Uchwała nr XVII/73/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 listopada 2015 r. poz. 5798).

Uchwała nr XVII/72/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/227/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 18 listopada 2015 r. poz. 5797).

Uchwała nr XVII/71/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 18 listopada 2015 r. poz. 5796).

 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki