Polish Czech English French German Russian Slovak

Podczas sesji Rady Miejskiej w Szczyrku w dniu 26 listopada 2013 r. podjęte zostały uchwały wprowadzające zmiany w systemie gospodarki odpadami obowiązującym na terenie gminy Szczyrk od 1 lipca 2013 r.

Uchwała Nr LI/264/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: zmiany uchwały nr XLIII/227/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 grudnia 2013 r. poz. 7559).

http://www.bip.szczyrk.pl/res/serwisy/bip-um2szczyrk/komunikaty/_007_001_008_375684.pdf

Uchwała Nr LI/263/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składnej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 grudnia 2013 r. poz. 7558).

http://www.bip.szczyrk.pl/res/serwisy/bip-um2szczyrk/komunikaty/_007_001_008_375682.pdf

Uchwała Nr LI/262/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 grudnia 2013 r. poz. 7557).

http://www.bip.szczyrk.pl/res/serwisy/bip-um2szczyrk/komunikaty/_007_001_008_375679.pdf

Uchwała Nr LI/261/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 grudnia 2013 r. poz. 7556).

http://www.bip.szczyrk.pl/res/serwisy/bip-um2szczyrk/komunikaty/_007_001_008_375676.pdf

W załączeniu znajduje się aktualnie obowiązujący formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Harmonogramy na 2014 rok dla poszczególnych rejonów dostępne poniżej oraz w poniższym linku: Harmonogram

W związku z wejściem w życie uchwały nr LI/261/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Szczyrk (Dz. U. Woj. Śl. z dn. 11 grudnia 2013 r. poz. 7556) zawiadamiamy, że zgodnie z zapisami Rozdziału 3 § 9 ust. 12 właściciele nieruchomości, do których jest utrudniony dojazd w okresie od grudnia do marca, dostarczają w tych miesiącach odpady komunalne w wyznaczone miejsca odbioru w dniach ustalonych w harmonogramie wywozów. Z kolei właściciele nieruchomości, do których jest uniemożliwiony dojazd przez cały rok, dostarczają odpady komunalne z wyznaczone miejsca odbioru w dniach ustalonych w harmonogramie wywozów przez wszystkie miesiące w roku.

W załączeniu znajdują się wykazy punktów zbiórki całorocznej oraz punktów zbiórki w sezonie zimowym (od grudnia do końca marca).

Blankiety do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2014 należy odbierać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku – pokój 27, od dnia 3 lutego 2014 roku.

Blankiety nie będą rozsyłane drogą pocztową.

Indywidualne numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie.

Przypominamy, że termin płatności ostatniej raty opłaty (za miesiące listopad grudzień 2013) za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych upływa w dniu 31 grudnia br.

Prosimy o terminowe uiszczanie opłat.

 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki