Polish Czech English French German Russian Slovak

Uchwała Nr XXXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 1 lutego 2013 r. poz. 1105).

Uchwała Nr XXXII/147/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 października 2012r. w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 15 listopada 2012 r. poz. 4808).

Uchwała Nr XXXII/146/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 30 października 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 12 grudnia 2012 r. poz. 5737).

W załączniku znajduje się wzór/formularz oświadczenia, jakie właściciele nieruchomości niezamieszkałych wykorzystywanych okresowo/sezonowo (np. domki letniskowe) zobowiązani są dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXXIV/170/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 4 grudnia 2012r. do pobrania poniżej.

FORMULARZ NIEAKTUALNY.

Obowiązująca wersja formularza dostępna jest tutaj: FORMULARZ DEKLARACJI.

Informujemy, że od dnia 3 czerwca 2013 r. właściciele nieruchomości położonych Szczyrku, którzy złożyli deklarację mogą odbierać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku indywidualne numery kont wraz z blankietami wpłat do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Numery kont należy ODBIERAĆ OSOBIŚCIE w pokoju nr 27 na I piętrze w godzinach pracy Urzędu.

czwartek, 13 czerwiec 2013 08:45

Przypomnienie!

Napisane przez

Przypominamy, że osoby, które nie dopełniły obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wzywane do jej złożenia.

Niezłożenie deklaracji jest karane tak samo, jak niedostarczenie zeznania podatkowego. W przypadku nie złożenia deklaracji burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Osoby zainteresowane cennikiem usług dodatkowych z zakresu gospodarki odpadami informujemy, że podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Szczyrku planowane jest podjęcie uchwały określającej wysokość opłat za poszczególne rodzaje dodatkowych usług.

Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK) to nowy obowiązek jaki nakłada na gminę ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Strona 6 z 6
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki