Oświata (29)

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Szczyrk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Szczyrk przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Szczyrk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Urząd Miejski w Szczyrku informuje o terminach postępowania rekrutacyjnego, a także o terminach składania dokumentów do Przedszkola Publicznego w Szczyrku na rok szkolny 2016/2017.

Dodatkowe informacje oraz druki wniosków można uzyskać w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Szczyrku, ul. Górska 104.

czwartek, 11 luty 2016 13:51

Bezpieczne ferie 2016

Napisane przez

W związku ze zbliżającym się okresem ferii zimowych oraz podjętą inicjatywą Wojewody Śląskiego w zakresie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wszystkich przebywających w tym okresie na obszarze województwa śląskiego, w załączeniu przekazujemy informacje w zakresie bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzbizk/Bezpieczne_Ferie_2016.html

Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl/pl/wypoczynek

piątek, 15 styczeń 2016 09:01

Konsultacje społeczne projektu uchwały

Napisane przez

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Szczyrk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Informujemy, iż dnia 14 stycznia 2016r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały w w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Szczyrk dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z projektem uchwały i złożenia ewentualnych uwag na załączonym formularzu do dnia 22 stycznia 2016r.

środa, 16 grudzień 2015 11:34

Konsultacje społeczne projektu uchwały

Napisane przez

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Miasta Szczyrk dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Szczyrk przez osoby prawne i fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

Informujemy, że w szkołach na terenie Miasta Szczyrk tj. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 i w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Szczyrku będzie realizowany Rządowy program wspierania w 2015r. organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń”. Na ten cel Miasto Szczyrk otrzymało środki finansowe w formie dotacji celowej Wojewody Śląskiego w wysokości 3.470 zł.

W załączeniu informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

 

Informujemy, iz w roku szkolnym 2015/2016 prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, przysługuje uczniom klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz uczniom klasy I gimnazjum.

Szczegółowe informacje w szkołach do których uczniowie będa uczęszczać w roku szkolnym 2015/2016.

Informacja dla rodziców

dotycząca Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. "WYPRAWKA SZKOLNA"

W załączeniu przedstawiamy informację:do kogo kierowana jest pomoc, jakie warunki należy spełniać aby otrzymać "Wyprawkę szkolną", jak ubiegać się o pomoc, termin składania wniosków.

Informacje i druki wniosków są dostępne w szkołach:

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Szczyrku, ul. Szkolna 9 , Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 2 w Szczyrku, ul. Myśliwska 154. Informacje w Urzędzie Miejskim w Szczyrku: Edyta Caputa, tel. 033 8295022,biuro nr 28.