poniedziałek, 26 czerwiec 2017 07:18

Informacja o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji

Napisane przez 

BURMISTRZ MIASTA SZCZYRK

     Informuje, iż w ramach działań nad opracowaniem Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk, zgodnie z wymogami, zasięgnięto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla programu.

Na podstawie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.410.221.2017.MG z dnia 13.06.2017 r. uzgodniono brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym odstąpiono od przygotowania SOOŚ dla Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk do roku 2023.

logo pomoc techniczna

Czytany 370 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 26 czerwiec 2017 07:28