środa, 15 kwiecień 2015 07:27

Termin składania wniosków o nagrody i wyróżnienia sportowe w 2015r.

Napisane przez 

Informacja
Burmistrza Miasta Szczyrk

o wyznaczeniu terminu składania wniosków na nagrody i wyróżnienia sportowe w 2015 r.

dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

 

   Działając na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XI/36/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym

wyznaczam termin składania wniosków o przyznanienagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów do dnia 30 kwietnia 2015r.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczyrku w zaklejonej kopercie z napisem „Burmistrz Miasta Szczyrk” z dopiskiem ”nagroda sportowa” lub „wyróżnienie sportowe”.

Niezbędny do złożenia druk wniosku można otrzymać w biurze nr 28 Urzędu Miejskiego w Szczyrku lub pobrać ze strony internetowej Miasta Szczyrk www.um.szczyrk.pl.

Załączniki:

-  Uchwała Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XI/36/2011 z dnia 31 maja 2011 r.

- Wniosek o przyznanie nagrody sportowej

Czytany 1050 razy Ostatnio zmieniany środa, 15 kwiecień 2015 07:27