Polish Czech English French German Russian Slovak

wtorek, 04 kwiecień 2017 14:09

Program Rewitalizacji Gminy Szczyrk

Gmina Szczyrk przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Szczyrk.

Urząd Miejski w Szczyrku ogłasza nabór wniosków dot. uczestnictwa w PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY SZCZYRK w roku 2017

W ramach Programu będzie możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany:

  • starego kotła węglowego na nowy kocioł węglowy kl. 5 w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych  - nie więcej niż 6 000, 00 zł;
  • starego kotła węglowego na nowy kocioł gazowy w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 6 500, 00 zł;

Urząd Miejski w Szczyrku informuje, iż na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku Nr XI/36/2011 z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym, Burmistrz Miasta Szczyrk wyznaczył termin składania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień dla zawodników i trenerów w 2017r.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Szczyrku w zaklejonej kopercie z napisem „Burmistrz Miasta Szczyrk” z dopiskiem ”nagroda sportowa” lub „wyróżnienie sportowe” w terminie do dnia 28 kwietnia 2017r. Druk wniosku można otrzymać w biurze nr 28 Urzędu Miejskiego w Szczyrku lub pobrać ze strony internetowej Miasta Szczyrk www.um.szczyrk.pl.

Burmistrz Miasta Szczyrk zaprasza osoby zainteresowane udziałem w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dotyczącym wymiany kotłów, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 30 marca 2017 r. o godz.17:00, w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Szczyrku, przy ul. Szkolnej 9.

O G Ł O S Z E N I E

 Uprzejmie informujemy, że

 w dniu 14 kwietnia 2017 r. 

 tj. WIELKI PIĄTEK

 Urząd Miejski w Szczyrku

 BĘDZIE CZYNNY DO GODZ.11.00 

piątek, 17 marzec 2017 08:24

2 maja - URZĄD MIEJSKI NIECZYNNY!!

 

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02 maja 2017 r.

   Urząd Miejski w Szczyrku

 będzie nieczynny

 

 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki