Polish Czech English French German Russian Slovak

wtorek, 12 kwiecień 2016 11:58

Komunikat w sprawie ,,500+"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku informuje, że w dniu 13.04.2016 r. o godz. 13:00 do naszej miejscowości, na Plac Św. Jakuba przyjedzie ,,500 BUS”. Wszystkie osoby zainteresowane tematem uzyskania świadczenia wychowawczego ,,500+” zapraszamy w tym dniu na spotkanie z załogą busa.

W związku z ustawą „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” wprowadzającą Program: „RODZINA 500 PLUS” Urząd Miejski w Szczyrku informuje, że realizatorem Programu w gminie Szczyrk jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczyrku. Program przewiduje pomoc w wysokości 500,00 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, które nie przekroczyło 18 roku życia. Wsparcie dla pierwszego dziecka jest możliwe przy spełnieniu kryterium dochodowego 800,00 zł na osobę w rodzinie ( dochód w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych), a przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego kryterium to wynosi 1200,00zł na osobę w rodzinie ( dochód jak wyżej). Wnioski można pobierać oraz składać  w budynku Urzędu Miejskiego w Szczyrku w godzinach pracy Urzędu. Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od momentu uruchomienia programu (tj. od 01-04-2016 r.), to świadczenia zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 r. Dodatkowe informacje o Programie „RODZINA 500 PLUS” znajdują się na stronie www.mpips.gov.pl oraz pod nr infolinii: 33/813 63 64, 33/813 63 81, 32/207 70 05. W resorcie rodziny infolinia działa pod numerem 22/529 06 68.

środa, 30 marzec 2016 08:08

Spotkanie informacyjno - konsultacyjne

W związku z opracowywaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk zapraszamy mieszkańców oraz przedsiębiorców na spotkania informacyjno – konsultacyjne poświęcone ogólnej informacji dotyczącej Planu oraz pomocy w wypełnieniu otrzymanych drogą pocztową ankiet.

Spotkania odbędą się:

  • w ZSPiG nr 1 w dniu 12 kwietnia br.
  • w ZSPiG nr 2 w dniu 19 kwietnia br.

Spotkanie poprowadzi przedstawiciel firmy opracowującej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - Eko – Team Konsulting z Bielska – Białej oraz przedstawiciele Urzędu Miasta.

Zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu, jak również do wypełnienia i odesłania ankiety do dnia 29 kwietnia br.

Szczegółowe informacje dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz formularz ankiety, sposób jej dostarczenia znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczyrku: www.um.szczyrk.pl, w zakładce Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Zapraszamy serdecznie.

Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczyrk (PGN).

Dokument ten wyznacza kierunki rozwoju Gminy na lata 2016-2020 związane z gospodarką energetyczną i ograniczeniem emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Szczyrk uzyska dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wykonawcą opracowania jest firma Eko – Team Konsulting z Bielska – Białej.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby Gminy Szczyrk w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków, mieszkańcy oraz przedsiębiorcy otrzymają w najbliższym czasie ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę.

Szczegółowe i bieżące informacje dotyczące realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie można znaleźć w specjalnie utworzonej zakładce „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” (http://www.um.szczyrk.pl/urzad-miejski/ochrona-srodowiska/program-gospodarki-niskoemisyjnej).

Dodatkowo planowane jest zorganizowanie spotkania informacyjnego mającego na celu przybliżenie powyższej tematyki, jak również konsultacji mających na celu pomoc  w wypełnieniu ankiety. O szczegółach poinformujemy Państwa w najbliższym czasie.

Dnia 16 lutego 2016 r. na sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbyło się uroczyste wręczenie specjalistycznych trójkołowych rowerów dla dzieci niepełnosprawnych ufundowanych przez Śląski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Pan Daniel Kupka – koordynator akcji pro-ekologicznej Śląskiego Oddziału PCK w obecności Burmistrza Szczyrku - Antoniego Byrdego, Zastępcy Burmistrza - Wojciecha Kufla, członków Rady Miejskiej w Szczyrku oraz dyrektorów szczyrkowskich szkół i przedszkola osobiście przekazał 2 rowery na rzecz uczniów tutejszych szkół.

 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki