Polish Czech English French German Russian Slovak

Aktualności (157)

Podczas odbywającej się we wtorek tj. 24 czerwca 2014 r. LIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU Radni opowiedzieli się za przyjęciem rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Szczyrk za rok 2013 oraz za udzieleniem Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013. Szczegóły tych uchwał, informacje o finansach Gminy, o inwestycjach przekazała Radnym Skarbnik Miasta P. Kazimiera Egielman.

Informujemy, że w dniu 18 czerwca 2014 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska RM.

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM.

Informujemy, że w dniu  12 czerwca 2014 r. o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej RM.

Informujemy, że w dniu 11 czerwca 2014 r. o godz. 15:15 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej w Szczyrku zwołane na wniosek Przewodniczącego Rady.

Informujemy, że w dniu 10 czerwca 2014 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej RM.

Dnia 27 maja 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się LVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU podczas której podjęte zostały uchwały w sprawach:

Informujemy, że w dniu 13 maja 2014 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM.

środa, 30 kwiecień 2014 12:17

Relacje SESJI RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU

Napisane przez

Dnia 29 kwietnia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU

 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki