Polish Czech English French German Russian Slovak

Aktualności (157)

Informujemy, że w dniu 22 lutego 2017 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej RM.

Informujemy, że w dniu 21 lutego 2017 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM.

Informujemy, że w dniu 21 lutego 2017 r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska RM.

Informuję, iż dnia 31.01.2017 r. odbyła się Sesja Rady Miejskiej, w trakcie której przeprowadzono szeroką dyskusję nad propozycjami częściowego rozwiązania problemu natężenia ruchu drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 942, w tym  funkcjonowania nowej sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic: Beskidzkiej i Myśliwskiej z Górską.

Informujemy, że w dniu 24 stycznia 2017 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej RM.

Informujemy, że w dniu 17 stycznia 2017 r. o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej RM.

Informujemy, że w dniu 15 grudnia 2016 r. o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Szczyrku zwołane na wniosek Przewodniczacego Rady Miejskiej w Szczyrku.

Informujemy, że w dniu 6 grudnia 2016 r. o godz. 15:30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska RM.

Informujemy, że w dniu 7 grudnia 2016 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji RM.

Informujemy, że w dniu 23 listopada 2016 r. o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów RM.

 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki