Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 18 październik 2016 13:54

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Napisane przez 

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 25 października 2016 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 27.09.2016 r. oraz z Sesji Nadzwyczajnej odbytej w dniu 1.09.2016 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.                                              Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 7. Zmiany uchwały Nr XIX/107/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2016-2022.
 8. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2016 rok.
 9. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

/-/ Borys Matlak

Czytany 512 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 18 październik 2016 13:59
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki