Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 18 kwiecień 2017 13:19

XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ

Napisane przez 

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28.03.2017 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.                                                       Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 7. Zmiany Uchwały Nr XXXV/203/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczyrk na lata 2017-2022.
 8. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2017 rok.
 9. Zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 10. Zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej.
 11. Udzielenia przez Gminę Szczyrk pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Szczyrk.
 12. Obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym.
 13. Przyjęcie „Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Szczyrk za rok 2016”.
 14. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

 

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

 

/-/ Borys Matlak

 

Czytany 291 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 18 kwiecień 2017 13:23
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki