Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 23 maj 2017 14:55

XL SESJA RADY MIEJSKIEJ

Napisane przez 

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 30 maja 2017 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XL SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 25.04.2017 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania przewodniczących Zarządów Osiedli.                                                  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 7. Dokonania zmian budżetu Gminy Szczyrk na 2017 rok.
 8. Przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019”.
 9. Przyjęcia regulaminu udzielania dotacji z przeznaczeniem na zadania polegające na zastąpieniu istniejących, nieekologicznych źródeł ciepła, nowymi, niskoemisyjnymi urządzeniami zasilanymi węglem i gazem ziemnym w budynkach mieszkalnych - w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Szczyrk na lata 2017-2019”.
 10. Ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 11. Wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym nieruchomości położonej w Szczyrku oznaczonej jako działka 4456/3.
 12. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Szczyrku oznaczonej jako działka 5980/1.
 13. Rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę uchwały nr XXXIX/226/2006 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 5 kwietnia 2006 r.
  w sprawie mpzp miasta Szczyrk, obejmującego swym zasięgiem tereny położone w granicach administracyjnych miasta z wniosku P. Pawła BOSEK zastępowanego przez adwokata Kingę Baszczyńską.
 14. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

 

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

 /-/ Borys Matlak

 

 

Czytany 262 razy Ostatnio zmieniany środa, 24 maj 2017 09:11
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki