Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 20 czerwiec 2017 12:11

XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU

Napisane przez 

Rada Miejska w Szczyrku zawiadamia, że w dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Szczyrku odbędzie się XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Zatwierdzenie protokołu z Sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 30.05.2017 r.
 3. Wystąpienie zaproszonych gości.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o bieżącej działalności.
 5. Informacja Przewodniczących o pracach Komisji w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania Przewodniczących Zarządów Osiedli.                                                                                                                                                                                                      Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 7. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Szczyrk za rok 2016.
 8. Udzielenia Burmistrzowi Miasta Szczyrk absolutorium.
 9. Zmiany Uchwały Nr XXXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej zmienionej uchwałami.
 10. Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Szczyrku na Os. Pośrednim oznaczonej jako działka nr 7418/2.
 11. Obciążenia nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym.
 12. Ustalenia terminarza prac Rady Miejskiej (na II półrocze).
 13. Odpowiedzi na pytania i interpelacje zgłoszone w punkcie 6 porządku obrad.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.

Informując o powyższym zapraszam zainteresowanych do udziału w sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Szczyrku

  /-/ Borys Matlak

 

Czytany 268 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 20 czerwiec 2017 12:23
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki