Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 07 maj 2013 11:59

REFERAT FINANSOWO-BUDŻETOWY

Napisane przez 

pokój 21 - I piętro, tel. 82-950-21
Kazimiera EGIELMAN - Skarbnik miasta - Główny księgowy

Prowadzi sprawy dotyczące budżetu miasta i funkcji głównego księgowego.

pokój 21 - I piętro, tel. 8295021
mgr Barbara PIEKIELNIAK-SORDYL - Inspektor

prowadzi sprawy w zakresie:

 • Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych księgi rachunkowej syntetycznej organu finansowego, ujmując zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.
 • Uzgadnianie zapisów w tej książce z księgowością analityczną.
 • Księgowanie zmian budżetowych i sprawdzanie ich z uchwałami budżetowymi.
 • Pomoc przy sporządzaniu sprawozdań finansowych.
 • Pomoc przy przygotowywaniu uchwał budżetowych.
 • Inne prace zlecone przez Burmistrza Miasta lub Skarbnika Miasta.

 

pok.24 - I piętro, tel.: 82-950-15
Beata STECZEK-PLATA - Podinspektor
prowadzi sprawy w zakresie:

 • wpłat podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 • wpłat podatku rolnego od osób prawnych,
 • wpłat podatku leśnego od osób prawnych,
 • wystawianie faktur VAT,
 • wystawianie zaświadczeń RP-7,
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób prawnych.

 

pok.24 - I piętro, tel.: 82-950-15
Grażyna MOSIO - Podinspektor  

prowadzi sprawy w zakresie:

 • wpłat podatku rolnego osób fizycznych,
 • wpłat podatku od posiadania psów,
 • wpłat podatku od środków transportowych osób fizycznych,
 • wpłat podatku od środków transportowych osób prawnych,
 • wpłat czynszu i dzierżaw,
 • wpłat wieczystego użytkowania,
 • rozliczanie kwitariuszy opłaty miejscowej osób fizycznych i prawnych,
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku rolnym,
 • wpłat przekształcenia wieczystego użytkowania.

 

pok.24 - I piętro, tel.: 82-950-15

Ewa URBANIEC - Inspektor
prowadzi sprawy w zakresie:

 • wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

 

pok.24 - I piętro, tel.: 82-950-18

Krystyna Ponikwia - Inspektor
prowadzi sprawy w zakresie:

 

 • sprzedaż znaków opłaty skarbowej,
 • sprzedaż weksli,
 • wymiar podatku od środków transportowych,
 • wymiar podatku od posiadania psów,
 • spisywanie umów opłaty miejscowej,
 • wypłata rachunków Urzędu,
 • wypłata rachunków szkół i przedszkoli.

 

pok.24 - I piętro, tel.: 82-950-17

Dobrosława Zawadzka-  Inspektor
prowadzi sprawy w zakresie:

 • wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
 • wymiar podatku rolnego osób fizycznych i prawnych,
 • wymiar podatku leśnego osób fizycznych i prawnych,
 • wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu majątkowego.

 

pok.25 - I piętro, tel.: 82-950-25

Joanna HANDEREK – młodszy referent
prowadzi sprawy w zakresie :

 • prowadzenie rachunkowości analitycznej wydatków dotyczącej kont rozrachunkowych oraz rachunkowości syntetycznej i analitycznej kont pozabudżetowych,
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wydatków budżetowych, sporządzanie zestawień zmian w funduszu jednostki, rachunku zysków i strat oraz bilansów, prowadzenie kasy zapomogowo –pożyczkowej.

 

pok.25 - I piętro, tel.: 82-950-25

Barbara PEZDA – referent
prowadzi sprawy w zakresie :

 • sporządzanie planu finansowego wydatków budżetowych oraz dokonywanie zmian w planie wydatków,
 • czuwanie nad prawidłową realizacja wydatków budżetowych,
 • ewidencja zaangażowania środków na wydatki budżetowe,
 • sporządzanie zestawień przepływów pieniężnych i harmonogramów spłat kredytów i pożyczek gminy,
 • prowadzenie sprawozdań budżetowych w systemie informatycznym.

 

Czytany 6896 razy
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki