Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 07 maj 2013 11:24

REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY I SPOŁECZNO-ADMINISTRACYJNY

Napisane przez 

Biuro Nr 38, tel.: 82-950-38
Ewa WIECZOREK - Kierownik Referatu
prowadzi sprawy:

 • organizacyjne,
 • dyscypliny pracy,
 • osobowe pracowników Urzędu Miasta i Kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • rejestrowanie skarg obywateli,
 • wykonywanie zadań związanych z wyborami parlamentarnymi, prezydenckimi, samorządowymi i refendum,
 • organizacja i prowadzenie dokumentacji STAŁEGO DYŻURU,
 • potwierdzanie własnoręczności podpisu oraz zgodności odpisu z oryginałem.


Biuro Nr 34, tel.: 82-950-34
sekretariat Burmistrza Miasta i Z-cy Burmistrza Miasta
Iwona SADRIJA - podinspektor
prowadzi sprawy:

 • obsługi sekretariatu Burmistrza Miasta i Zastępcy Burmistrza,
 • prowadzenie rejestrów aktów prawnych wydanych przez Burmistrza oraz rejestru aktów prawnych prawa miejscowego,
 • obsługa centrali telefonicznej, fax-u, radiotelefonu,
 • współpraca z Radą Miejską, rejestrowanie wniosków i nadzorowanie terminowej realizacji,

 

mgr Barbara MAREK – podinspektor

 • obsługa sekretariatu Burmistrza Miasta i jego Zastępcy,
 • przygotowywanie przemówień okolicznościowych, listów gratulacyjnych
  i podziękowań, sporządzanie wniosków o odznaczenia,
 • obsługa spotkań okolicznościowych Burmistrza
 • wykonywanie zadań wynikających z funkcji Burmistrza w Zarządzie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów „Śląsk Beskidy”, oraz Euroregionu.


Biuro Nr 11, tel.: 82-950-11 BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
mgr Katarzyna GÓRNY - podinspektor
prowadzi sprawy:

 • punkt informacji i obsługi interesantów,
 • kancelarię ogólną Urzędu, wydawanie druków, formularzy, wniosków, wzorów pism,
 • kieruje korespondencją według dekretacji Burmistrza Miasta lub Z-cy Burmistrza.
 • sprawy szkoleń,

 

Biuro Nr 13, tel.: 82-950-13
Biuro Rady Miejskiej
Anna SZOSTAK podinspektor
mgr Renata PIETRYSZAK  - podinspektor
prowadzi sprawy:

 • w zakresie obsługi organizacyjno technicznej Rady Miejskiej i jej Komisji,
 • dostarczenia radnym zawiadomień o sesji w ustalonym terminie,
 • sporządzania protokołów z posiedzeń Rady,
 • przekazywania Uchwał Wojewodzie i Burmistrzowi Miasta,
 • przygotowywania wyborów ławników do sądów powszechnych,
 • ewidencji placówek upowszechniania kultury,
 • wydawanie zezwoleń na imprezy masowe w zakresie kultury,
 • archiwum zakładowego.
 • przekazywanie aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego

 

Biuro Nr 39, tel.: 82-950-39
mgr Zofia KOCIOŁEK - inspektor
prowadzi sprawy:

 • obrony cywilnej,
 • obronne,
 • zarządzania kryzysowego,
 • informacji niejawnych,
 • gospodarcze urzędu,
 • ubezpieczenia mienia i pracowników,
 • współpraca z OSP,
 • zgromadzenia,
 • wydawanie decyzji w zakresie zbiórek publicznych,
 • mgr Anna JAKUBIEC - Z-ca Kierownika USC

prowadzi sprawy:

 • ewidencji ludności,
 • wojskowe,
 • obronne,
 • zdrowia,
 • rejestrowanie testamentów,
 • wydawanie druków ścisłego zarachowania,
 • kancelarii materiałów niejawnych,
 • wydawanie decyzji o zmianie imion lub nazwisk

 

Czytany 6845 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 03 luty 2014 13:22
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki