Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 07 maj 2013 12:09

URZĄD STANU CYWILNEGO

Napisane przez 

biuro Nr 29 I p. telefon (33) 829-50-29
Helena PRZYBYŁA - Z-ca Kierownika USC
prowadzi sprawy :

▪ rejestracji urodzeń

▪ rejestracji małżeństw

▪ rejestracji zgonów

▪ Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego

▪ Wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi

▪ Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

▪ Wpisywanie aktów sporządzonych za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego

▪ Wydawanie dowodów osobistych

▪ Wydawanie zezwoleń na eksploatację wyciągów narciarskich i tras narciarskich

▪ Wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych z zakresu kultury fizycznej

▪ Sporządzanie umów z klubami sportowymi i stowarzyszeniami kultury fizycznej o dotacje

▪ Zmiana imion i nazwisk

 

 

Czytany 12467 razy
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki