Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 09 maj 2017 13:49

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szczyrk".

Napisane przez 

 

I N F O R M A C J A
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowegona: Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OPS Szczyrk, informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

VARIA s.c.
Witold Szlósarczyk & Bożena Szlósarczyk
Ul. Szkolna 9
43-360 Meszna
za cenę 152 436,10 zł brutto.
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający jako kryterium oceny ofert przyjął kryterium cena 60%, okres gwarancji 20%, czas reakcji serwisu 20% . Zamawiający dokonując oceny ofert na podstawie ustalonego kryterium uznał, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma VARIA s.c. z siedziba przy                   ul. Szkolna 9, 43-360 Meszna

Ocena i porównanie złożonych ofert.

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

 Cena

(pkt)

Okres gwarancji

(pkt)

Czas reakcji serwisu

(pkt)

Razem

1

F.H.U AS-PPOŻ
Szydłowska Anna
Ul. Wodzisławska 2
43-200 Pszczyna

59,96

0

0

59,96

2

VARIA s.c.
Witold Szlósarczyk & Bożena Szlósarczyk
Ul. Szkolna 9
43-360 Meszna

60

0

20

80

W toku postępowania odrzucone zostały następujące oferty:

Lp.:

Nr oferty, nazwa i adres wykonawcy:

Uzasadnienie odrzucenia oferty:

 

 

 

           W przypadku nie podpisania umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej oferty, zgodnie z otrzymaną punktacją

Czytany 325 razy
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki