Polish Czech English French German Russian Slovak
czwartek, 06 lipiec 2017 10:25

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizacje zadania pn. Aktywna strefa wypoczynku - plac zabaw w mieście Szczyrk.

Napisane przez 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:
Otwarcie ofert na: ”Aktywna strefa wypoczynku – plac zabaw w mieście Szczyrk” odbyło się w dniu 06/07/2017 o godz. 11:00.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 244 000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr
oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

    1

MET-KAM
Kamil Drożdż
ul. Jana Kazimierza 28
34-360 Milówka

309 652,00 zł

29.09.2017

76 miesiące

30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu

Czytany 332 razy
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki