Polish Czech English French German Russian Slovak
piątek, 07 lipiec 2017 07:06

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 5374/9 w Szczyrku.

Napisane przez 

Wynik przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Szczyrku

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5374/9 o powierzchni 0,0025 ha, objętej księgą w wieczystą BB1B/00046065/4

Burmistrz Miasta Szczyrk informuje, iż w dniu 30 czerwca 2017r. w Urzędzie Miasta odbył się przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 5374/9.

Komisja przetargowa dopuściła do przetargu 1 osobę.

Liczba niedopuszczonych do przetargu osób - 0

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 4 000,00 zł netto (słownie: cztery tysiące złotych netto)

Nabywcą nieruchomości w wyniku przeprowadzonego przetargu zostali:
Marta Próchnicka

Który złożył najwyższą ofertę w wysokości:
4 040,00 zł netto (słownie: cztery tysiące czterdzieści złotych 00/100)

Czytany 384 razy
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki