Polish Czech English French German Russian Slovak
piątek, 04 grudzień 2015 08:26

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym na Odbiór odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Szczyrk i ich transport do RIPOK.

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 329744 - 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
 322372 - 2015 data 27.11.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miejski w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, woj. śląskie, tel. 033 8295026, fax. 033 8178763.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
 II.1.4.
W ogłoszeniu jest:
 W pkt 1.6 ppkt. 3) SIWZ Wykonawca do 10 dnia każdego miesiąca, dostarczy za poprzedni miesiąc kalendarzowy na nośniku danych typ CD/ DVD lub prześle e-mailem kopie bazy danych typu MySQL zawierającą kompletne informacje rejestrowane w systemie, o którym mowa w pkt 2).
W ogłoszeniu powinno być:
 W pkt 1.6 ppkt. 3) SIWZ Wykonawca do 10 dnia każdego miesiąca, dostarczy za poprzedni miesiąc kalendarzowy na nośniku danych typ CD/ DVD lub prześle e-mailem kopie bazy danych zawierającą kompletne informacje rejestrowane w systemie, o którym mowa w pkt 2).
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
 III.1.
W ogłoszeniu jest:
 w pkt 1 i 2 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) . 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 08.12.2015r., do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W ogłoszeniu powinno być:
 w pkt 1 i 2 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych 00/100) . 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 10.12.2015r., do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
 IV.4.4.
W ogłoszeniu jest:
 08.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk, Dziennik Podawczy nr 11.
W ogłoszeniu powinno być:
 10.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczyrku ul. Beskidzka 4 43-370 Szczyrk, Dziennik Podawczy nr 11

Czytany 987 razy
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki