Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 18 sierpień 2015 09:55

Ogłoszenie przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż samochodu osobowego marki ŁADA NIVA

Napisane przez 
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Szczyrk ogłasza ustny przetarg (licytacje) na sprzedaż samochodu osobowego

1. Nazwa i siedziba sprzedawcy oraz prowadzącego przetarg:
Gmina Szczyrk, ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk
Tel. (33) 8295026; Fax (33) 8178763;

2. Przedmiot sprzedaży:
Przedmiotem zbycia jest samochód osobowy-terenowy, marki Łada Niva  stanowiący mienie Gminy Szczyrk.

3. Dane identyfikacyjne pojazdu:
a) Marka i model: Łada Niva;
b) Rodzaj pojazdu – samochód osobowy-terenowy z napędem 4x4 (reduktor, blokada mechanizmu różnicowego);
c) Nr rejestracyjny – SBI LW 36;
d) Rok produkcji – 1996;
e) Przebieg  - 163457 km;
f) Pojemność silnika – 1700,00 cm³;
g) Rodzaj paliwa – P;

Samochód przeznaczony do naprawy – uszkodzony silnik , zerwany łańcuch rozrządu. 
W samochodzie wymieniono: chłodnice, alternator, rozrusznik, komplet drążków kierowniczych, tarcze hamulcowe i klocki .
Brak aktualnych badań technicznych 
Ważne OC do 04.12.2016r.

4. Cena wywoławcza pojazdu:
Cena wywoławcza samochodu osobowego wynosi – 800,00 zł;
Postąpienie w licytacji wynosi – 50 zł;

5. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazd:

Bliższe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Szczyrku,
ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk.
Samochód można oglądać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Szczyrk przy
ul. Granicznej 1 – baza Przedsiębiorstwa Komunalnego  po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Osoba do kontaktów: Marcin Kubica, tel. 33 8295020

6. Wadium:
Warunkiem uczestnictwa w licytacji jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na
konto Zamawiającego: nr 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 Bank: Etno Banku Spółdzielczego w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 26.08.2015r., do godziny 11.00 
z zaznaczeniem w tytule nazwy pojazdu, którego wadium dotyczy.
Osoby prawne biorące udział w licytacji powinny przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru.
Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali licytacji zostanie zwrócone, natomiast wadium złożone przez
nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
Wadium nie podlega zwrotowi, gdy:
- żaden z uczestników aukcji nie zaoferował, co najmniej ceny wywoławczej,
- uczestnik, który wygrał aukcję, uchylił się od zawarcia umowy.

7. Miejsce i termin przetargu:
a) Przetarg odbędzie się w dniu 26.08.2015r., o godz. 11.30 w Urzędzie Miasta w Szczyrku,
ul. Beskidzka 4, 43-370 Szczyrk, sala narad pok. 31 II piętro.
b) Umowa sprzedaży zostanie zawarta z nabywcą niezwłocznie po zakończeniu licytacji.
Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia samochodu niezwłocznie po wygraniu przetargu (licytacji),
jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia przeprowadzenia przetargu (licytacji).

8. Postanowienia końcowe
a) Uczestnik przetargu może działać przez pełnomocnika. W takim przypadku powinien przedstawić oryginał pełnomocnictwa.
b) Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę zakupu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i zawarciu umowy.
c) Przetarg jest ważny, jeżeli nastąpi jedno postąpienie.
d) Burmistrz Miasta Szczyrk zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

e) Regulamin przetargu (licytacji) dostępny jest na stronie internetowej www.um.szczyrk.pl (zakładka Urząd Miejski – przetargi)
oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Szczyrk.

Ogłoszenie zostało zamieszczone:
- na stronach internetowych, www.um.szczyrk.pl
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczyrk

Ze względu na obszerność materiałów  (wielkości plików z załącznikami) dotyczących w/w zamówienia,
wszelkie wymagane załączniki znajdują się na koncie FTP podanym poniżej:

http://www.przetarg.szczyrk.pl/niva

Czytany 1232 razy
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki