Polish Czech English French German Russian Slovak
środa, 17 lipiec 2013 08:51

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Szczyrk w legendzie i podaniach ludowych”

Napisane przez 

1.    ORGANIZATOR:Urząd Miejski w Szczyrk ul .Beskidzka 4  

2.    CELE KONKURSU:

·         Kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej uczniów poprzez prace plastyczne.

 

·         Rozbudzanie zamiłowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży, promowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych.

·         Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez przybliżenie dzieciom legendi podań ludowych regionu.

·         Rozwijanie umiejętności interpretacji utworów literackich.

·         Zorganizowanie wystawy pokonkursowej, prezentacja prac na terenie miasta, w Internecie, prasie lokalnej.

 

3.    WARUNKI UCZESTNICTWA:

·         Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów klas I-III.

 szkół podstawowych. Tematem konkursu są legendy i podania ludowe Szczyrku.

·         Każdy uczestnik dostarcza tylko jedna pracę.

·         Format pracy A4 lub A3 na papierze typu brystol.

·         Technika wykonania prac - rysunek (kredki ołówkowe, świecowe, pastele, ołówek), farby (plakatowe, akwarele), wyklejanka, wydzieranka, collage,

·         Praca ma być wykonana samodzielnie.

·         W konkursie nie będą oceniane prace: grupowe, trójwymiarowe, prace odwzorowane
lub podobne w charakterze do publikowanych w mediach, wykonane przez rodziców
albo starsze rodzeństwo.

·         Każda praca musi zawierać na odwrocie czytelny opis: ( nazwisko i imię, wiek, klasa, tytuł pracy,  adres szkoły, miejscowość).

·         Prace nie podlegają zwrotowi, a zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne

      z przejściem praw autorskich na rzecz Organizatora.

  

     4.  ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU:

·         Liczba prac nadesłanych z poszczególnych jednostek organizacyjnych nie jest ograniczona.

·         Organizator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wykorzystania prac konkursowych

      w całości lub w części, m.in. poprzez ich publikację w Internecie, oraz

      poprzez ich prezentację na wystawie w szkole.

·         Kwestie nieunormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga zawsze Organizator.

 

5.    TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC:

Prace plastyczne należy składać do 15.10.2013r.w przedszkolu, szkołach, w Urzędzie    Miejskim  w  Biurze Oświaty nr 28, w Bibliotece Miejskiej.

 

6.    PRACE BĘDĄ OCENIANE PRZEZ JURY POWOŁANE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA SZCZYRK.

7.    KRYTERIA OCENY PRAC:

·         Zgodność z tematem.

·         Interpretacja własna tematu.

·         Walory artystyczne.

·         Kompozycja.

·         Warsztat pracy – swoboda posługiwania się wybranymi technikami.

 

8.    WYNIKI KONKURSU:

    Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 11.11.2013r. podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości.

Czytany 1406 razy
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki