Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 22 październik 2013 13:12

Informacja o projekcie

Napisane przez 

Projekt pn. „40-lecie nadania praw miejskich Miastu Szczyrk – wymiana doświadczeń i rozwój dalszej współpracy”

realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

 

Program Europa dla Obywateli 2007-2013

Europe For Citizens

Działanie 1 – Aktywni obywatele dla Europy

Poddziałanie 1.1  – Partnerstwo miast - Spotkania mieszkańców miast partnerskich

Termin realizacji: 18 – 21 lipca 2013r.

 

Głównym zamierzeniem projektu była aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego obejmująca wszystkie aspekty życia społeczno – kulturalno - gospodarczego w gminach partnerskich.

Celem projektu było:

         upowszechnienie idei zjednoczonej Europy wśród uczestników projektu, a także wzmacnianie tożsamości europejskiej,

         promowanie międzykulturowego dialogu,

         umacnianie pozycji obywateli w gminie,

         wspieranie rozwoju kulturalnego.

 

Projekt miał przede wszystkim na celu zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym, promując w ten sposób rolę społeczeństwa obywatelskiego jako kluczowego czynnika wzmacniania spójności społecznej i gospodarczej Unii Europejskiej.

Projekt powstał w oparciu o dogłębne rozpoznanie potrzeb różnych środowisk naszych partnerskich gmin w ramach kilkuletniej już współpracy. Polega przede wszystkim na wymianie doświadczeń, dobrych praktyk, wiedzy w dziedzinie kultury, edukacji, funduszy europejskich, aktywizacji osób starszych, wolontariatu, rozwoju, dyskusji w obszarze wdrażania różnorodnych działań obywatelskich w tych obszarach, integracji społeczności miasta i miast partnerskich, a także zaprezentowanie dorobku kulturalnego podczas „Jakubowego Święta” najważniejszej corocznej uroczystości miejskiej.

 Uczestnicy projektu:

Jászkisér (Węgry)    

Almese (Włochy)

Zetel (Niemcy) 

Z okazji 40 -  lecia nadania praw miejskich Miastu Szczyrk w dniach 18 – 21 lipca 2013r.  na terenie miasta odbyły się liczne uroczystości związane z tym jubileuszem. Była to także okazja do spotkania wszystkich miast partnerskich naszej miejscowości: biorących udział w projekcie; Jászkisér (Węgry), Almese (Włochy), Zetel (Niemcy), ale także; Pisek (Czechy) oraz miast z Polski: Mikołajki, Łeba, Uniejów.

 Główne uroczystości 40-lecia nadania praw miejskich miastu Szczyrk odbędą się w dniu 20 lipca 2013r. w sobotę na Placu Świętego Jakuba w ramach „Jakubowego Święta.”

 Komisja Europejska włączyła się w obchody tego jubileuszu pozytywnie oceniając złożony projekt pn. „40-lecie nadania praw miejskich Miastu Szczyrk – wymiana doświadczeń i rozwój dalszej współpracy”.

 

Czytany 1381 razy
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki