Polish Czech English French German Russian Slovak

Burmistrz Miasta Szczyrk zawiadamia, że zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - nowe stawki opłat obowiązują od dnia 1 lipca 2017 r.

Treść Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku wprowadzającej zmianę stawek znajduje się TUTAJ.

Zawiadomienia o zmianie stawki wraz z aktualnymi blankietami do opłat będą rozsyłane drogą pocztową. 

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie NIECZYNNY.
Za utrudnienia przepraszamy.

Realizując obowiązki wynikające z art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) informujemy, iż w roku 2016 Gmina Szczyrk osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Realizując obowiązki wynikające z art. 3 ust. 9 pkt a, b, d, e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) informujemy o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych, punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Szczyrk.

Uchwała nr XXXV/206/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 stycznia 2017 r. poz. 364).

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2017 dla poszczególnych rejonów można pobrać TUTAJ.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu Szczyrku na rok 2017 dla poszczególnych rejonów. 

Blankiety do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2017 można odbierać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku – pokój 27 (I piętro) od dnia 13 lutego 2017 r.

Blankiety nie będą rozsyłane drogą pocztową.

Indywidualne numery rachunków bankowych oraz stawki opłat nie ulegają zmianie.

Informujemy, że w dniach 24 grudnia 2016 r. (sobota) oraz 31 grudnia 2016 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie NIECZYNNY.

Za utrudnienia przepraszamy.

Uchwała nr XXXII/182/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/73/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej Uchwałą nr XXVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/73/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 10 listopada 2016 r. poz. 5752).

Strona 1 z 6
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki