Polish Czech English French German Russian Slovak

Informacje (45)

Burmistrz Miasta Szczyrk zawiadamia, że zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  - nowe stawki opłat obowiązują od dnia 1 lipca 2017 r.

Treść Uchwały Rady Miejskiej w Szczyrku wprowadzającej zmianę stawek znajduje się TUTAJ.

Zawiadomienia o zmianie stawki wraz z aktualnymi blankietami do opłat będą rozsyłane drogą pocztową. 

Informujemy, że w dniu 15 kwietnia (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie NIECZYNNY.
Za utrudnienia przepraszamy.

Realizując obowiązki wynikające z art. 3 ust. 9 pkt c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) informujemy, iż w roku 2016 Gmina Szczyrk osiągnęła wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Realizując obowiązki wynikające z art. 3 ust. 9 pkt a, b, d, e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) informujemy o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych, punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Szczyrk.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2017 dla poszczególnych rejonów można pobrać TUTAJ.

Blankiety do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2017 można odbierać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku – pokój 27 (I piętro) od dnia 13 lutego 2017 r.

Blankiety nie będą rozsyłane drogą pocztową.

Indywidualne numery rachunków bankowych oraz stawki opłat nie ulegają zmianie.

Informujemy, że w dniach 24 grudnia 2016 r. (sobota) oraz 31 grudnia 2016 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie NIECZYNNY.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że od 1 stycznia 2017 roku na terenie Szczyrku zmienia się sposób segregacji odpadów komunalnych. Dotychczasowe odpady „segregowane” (suche) trzeba będzie segregować bardziej szczegółowo.

Informacja dotycząca osiągniętych przez Gminę Szczyrk wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w latach 2014 i 2015 r.

Informujemy, że dnia 26 marca 2016 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie NIECZYNNY.

Za utrudnienia przepraszamy.

Strona 1 z 4
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki