Polish Czech English French German Russian Slovak
poniedziałek, 10 kwiecień 2017 07:54

Informacje o podmiotach i miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2017 roku

Napisane przez 

Realizując obowiązki wynikające z art. 3 ust. 9 pkt a, b, d, e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) informujemy o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych, punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Szczyrk.

Podmiotem odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Szczyrk w roku 2017 jest: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk, tel. (33) 817 86 46.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Szczyrk (stan wykazu aktualny na dzień 31 grudnia 2016 r.):

  1. Przedsiębiorstwo Komunalne w Szczyrku Spółka z o.o., ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk.
  2. REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Oddział w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec.
  3. Beskid Żywiec Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec.
  4. PHU OPERATUS Marian Krajewski, ul. Cyniarska 38, 43-300 Bielsko-Biała
  5. SUEZ Bielsko-Biała S.A., ul. Gazownicza 38, 43-300 Bielsko-Biała.
  6. Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR”, ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik.
  7. SANIT-TRANS Sp. z o.o., ul. Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne.
  8. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest: Zakład Gospodarki Odpadami S.A., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315D.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Siedziba PSZOK mieści się w Szczyrku przy ul. Granicznej 1.

PSZOK przy ul. Granicznej 1 w Szczyrku przyjmuje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy Szczyrk.

Godziny otwarcia PSZOK:
poniedziałek-wtorek 7:00 – 14.00
środa 7:00 – 18:00
czwartek-piątek 7:00 – 14:00
sobota 7:00 – 15:00.

Czytany 380 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 10 kwiecień 2017 08:14
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki