Polish Czech English French German Russian Slovak

Informacje (45)

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. w PSZOK dla mieszkańców gminy wprowadzone zostają roczne limity bezpłatnie przyjmowanych odpadów według wagi. 

Informujemy, że kalendarze odbioru odpadów komunalnych na rok 2016 dla poszczególnych rejonów można pobrać TUTAJ.

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. dostarczy mieszkańcom kalendarze na 2016 rok. 

Informujemy, że dnia 2 stycznia 2016 r. (sobota) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie NIECZYNNY.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja o przystąpieniu do opracowania projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022"

poniedziałek, 19 październik 2015 12:06

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Napisane przez

Informujemy, że w dniach od 26 października 2015 r. do 31 października 2015 r. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szczyrku przy ulicy Granicznej 1

będą bezpłatnie przyjmowane odpady wielkogabarytowe od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Odpady można dostarczać w godzinach pracy PSZOKU.

Pn./ Wt./Czw./Pt.: 7:00 - 14:00

Środa: 7:00 - 18:00

Sobota: 7:00 - 15:00

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów:

Urząd Miejski tel. 33/829 50 27,

Przedsiębiorstwo Komunalne, 33/817 86 46

środa, 29 kwiecień 2015 06:41

Ogłoszenie

Napisane przez

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informujemy, że

w dniu 2 maja 2015 r.

tj. sobota

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Szczyrku

przy ulicy Granicznej 1

BĘDZIE NIECZYNNY

Informacja dotycząca osiągniętych przez Gminę Szczyrk wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2014 r.

Realizując obowiązki sprawozdawcze wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zmianami) informuję, iż w roku 2014 Gmina Szczyrk osiągnęła następujące poziomy recyclingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 24,55 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 84,75 %

Informacje o podmiotach i miejscu zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:Zakład Gospodarki Odpadami S.A., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Krakowska 315D

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)jest prowadzony przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Szczyrku, ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk.

Punkt jest czynny:

poniedziałek-wtorek 7:00 – 14.00

środa 7:00 – 18:00

czwartek-piątek 7:00 – 14:00

soboty w godzinach 7:00 – 15:00.

Podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Szczyrk– wyłoniony w drodze przetargu:Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk, tel. 33 817 86 46

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Szczyrk (stan wykazu aktualny na dzień 31 grudnia 2014 r.)

 1. Kontener Serwis LUKAS – Wiesław Lukas, ul. Krakowska 317 A, 43-300 Bielsko-Biała.
 2. Przedsiębiorstwo Komunalne w Szczyrku Spółka z o.o., ul. Graniczna 1, 43-370 Szczyrk.
 3. REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa, Oddział w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec.
 4. Beskid Żywiec Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec.
 5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kokotek 33, 41-709 Ruda Śląska.
 6. PHU OPERATUS Marian Krajewski, ul. Cyniarska 38, 43-300 Bielsko-Biała
 7. SITA Zakład Oczyszczania Miasta S.A., ul. Gazownicza 38, 43-300 Bielsko-Biała.
 8. Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR”, ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik.
 9. SANIT-TRANS Sp. z o.o., ul. Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne.
 10. A.S.A Eko Polska Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
 11. Zakład Oczyszczania Miasta „Tros-eko” Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 43-440 Goleszów.

Blankiety do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2015 należy odbierać  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szczyrku – pokój 27, od dnia 2 lutego 2015 roku.

Blankiety nie będą rozsyłane drogą pocztową.

Indywidualne numery rachunków bankowych nie ulegają zmianie.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Szczyrku w dniu 30 września 2014r. podjęte zostały uchwały wprowadzające zmiany w systemie gospodarki odpadami obowiązującym na terenie gminy Szczyrk obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

 

czwartek, 27 listopad 2014 09:37

Harmonogram wywozu odpadów na 2015 rok

Napisane przez

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości na terenie gminy Szczyrk na 2015 rok.

 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki