Polish Czech English French German Russian Slovak

Informacje (45)

Osoby zainteresowane cennikiem usług dodatkowych z zakresu gospodarki odpadami informujemy, że podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Szczyrku planowane jest podjęcie uchwały określającej wysokość opłat za poszczególne rodzaje dodatkowych usług.

Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (w skrócie PSZOK) to nowy obowiązek jaki nakłada na gminę ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  1. Apteka Dbam o Zdrowie Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne „Cefarm-Kraków" S.A., ul. Beskidzka 69;
  2. Apteka „Pod Stara Pocztą”, ul. Beskidzka 16;
  3. Apteka „Pod Skrzycznem”Sp. j. E. Wyszomirska, U. Olejków, ul. Myśliwska 11.
Strona 4 z 4
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki