Polish Czech English French German Russian Slovak

Uchwały (28)

Uchwała nr XXXV/206/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 12 stycznia 2017 r. poz. 364).

Uchwała nr XXXII/182/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/73/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmienionej Uchwałą nr XXVIII/165/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/73/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 10 listopada 2016 r. poz. 5752).

Uchwała nr XXXII/181/2016 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/76/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 10 listopada 2016 r. poz. 5751).

Uchwała nr XVIII/98/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 grudnia 2015 r. poz. 6866).

Uchwała nr XVIII/97/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/71/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 roku w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku  (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 grudnia 2015 r. poz. 6865).

Uchwała nr XVII/76/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 18 listopada 2015 r. poz. 5801).

Uchwała nr XVII/75/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/179/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 18 listopada 2015 r. poz. 5800).

Uchwała nr XVII/73/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 listopada 2015 r. poz. 5798).

Uchwała nr XVII/72/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/227/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 18 listopada 2015 r. poz. 5797).

Uchwała nr XVII/71/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 18 listopada 2015 r. poz. 5796).

Strona 1 z 2
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki