Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 05 styczeń 2016 07:26

Uchwała nr XVII/71/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe (...)

Napisane przez 

Uchwała nr XVII/71/2015 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 18 listopada 2015 r. poz. 5796).

 Uchwała ustala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla w/w nieruchomości na poziomie:

- 140 zł rocznie- jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny
- 176 zł rocznie - jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny

oraz określa, że opłatę roczną wnosi się bez wezwania z dołu w dwóch równych ratach w terminach:
I rata - do dnia 30 czerwca
II rata - do dnia 31 grudnia każdego roku.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

TREŚĆ UCHWAŁY

Czytany 726 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 05 styczeń 2016 10:15
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki