Polish Czech English French German Russian Slovak

Uchwały (28)

Uchwała Nr LI/262/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 grudnia 2013 r. poz. 7557).

http://www.bip.szczyrk.pl/res/serwisy/bip-um2szczyrk/komunikaty/_007_001_008_375679.pdf

Uchwała Nr LI/261/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 grudnia 2013 r. poz. 7556).

http://www.bip.szczyrk.pl/res/serwisy/bip-um2szczyrk/komunikaty/_007_001_008_375676.pdf

Uchwała nr XLVII/239/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIV/171/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 października 2013 r. poz. 6070).

http://www.bip.szczyrk.pl/res/serwisy/bip-um2szczyrk/komunikaty/_007_001_008_367464.pdf

Uchwała Nr XLIII/228/2013 Rady Miejskiej w Sczyrku z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwąły Nr XXXV/180/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. w sparwie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

http://www.bip.szczyrk.pl/res/serwisy/bip-um2szczyrk/komunikaty/_007_001_008_356210.pdf

 

Uchwała nr XLIII/227/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 25 czerwca 2013 roku w sparwie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

http://www.bip.szczyrk.pl/res/serwisy/bip-um2szczyrk/komunikaty/_007_001_008_356209.pdf

Uchwała Nr XXXIX/212/2013 z dnia 4 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/178/2012 z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 17 kwietnia 2013 r. poz. 3432).

Uchwała Nr XXXVIII/209/2013 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/170/2012 z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 4 kwietnia 2013 r. poz. 3137).

Uchwała Nr XXXV/180/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 22 lutego 2013 r. poz. 1758).

Uchwała Nr XXXV/179/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 13 lutego 2013 r. poz. 1610).

Uchwała Nr XXXV/178/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie: w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczyrk (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 13 lutego 2013 r. poz. 1609).

Strona 2 z 2
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki