Polish Czech English French German Russian Slovak

Komendant GOP (1)

Wiesław STECZEK
urzęduje w budynku OSP ul. Myśliwska 42
w każdy poniedziałek i  piątek w godz. od 7:00 - 15:00 tel. (33) 817-89-98

1) Współdziała w przygotowywaniu materiałów i projektów aktów prawnych Burmistrza Miasta w zakresie ochrony p.pożarowej, a w szczególności zapewnienia na terenie miasta zasobów wody do gaszenia pożarów.

2) Współdziała w opracowywaniu programów ochrony p.pożarowej

3 Nadzoruje i kontroluje prawidłowość wykonywania konserwacji i utrzymywania w pełnej gotowości środków alarmowych i łączności, wyposażenia, sprzętu i urządzeń, środków transportowych, odzieży specjalnej, umundurowania do akcji ratowniczych i ćwiczeń.

4) Nadzoruje właściwe utrzymanie istniejących dróg dojazdowych i dostępu do budynków, a także do p.pożarowego zaopatrzenia w wodę.

5) Organizuje ćwiczenia taktyczne na obiektach położonych na terenie miasta.

6) Współdziała w organizowaniu zawodów sportowo-pożarniczych.

7) Inicjowanie działalności w zakresie popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej w mieście.

8) Koordynowanie działania w zakresie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze miasta w zakresie ustalonym przez Wojewodę.

9) Bierze udział w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki