Polish Czech English French German Russian Slovak
wtorek, 07 maj 2013 12:55

Jednoosobowe stanowisko - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

Napisane przez 

Wiesław STECZEK
urzęduje w budynku OSP ul. Myśliwska 42
w każdy poniedziałek i  piątek w godz. od 7:00 - 15:00 tel. (33) 817-89-98

1) Współdziała w przygotowywaniu materiałów i projektów aktów prawnych Burmistrza Miasta w zakresie ochrony p.pożarowej, a w szczególności zapewnienia na terenie miasta zasobów wody do gaszenia pożarów.

2) Współdziała w opracowywaniu programów ochrony p.pożarowej

3 Nadzoruje i kontroluje prawidłowość wykonywania konserwacji i utrzymywania w pełnej gotowości środków alarmowych i łączności, wyposażenia, sprzętu i urządzeń, środków transportowych, odzieży specjalnej, umundurowania do akcji ratowniczych i ćwiczeń.

4) Nadzoruje właściwe utrzymanie istniejących dróg dojazdowych i dostępu do budynków, a także do p.pożarowego zaopatrzenia w wodę.

5) Organizuje ćwiczenia taktyczne na obiektach położonych na terenie miasta.

6) Współdziała w organizowaniu zawodów sportowo-pożarniczych.

7) Inicjowanie działalności w zakresie popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej w mieście.

8) Koordynowanie działania w zakresie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na obszarze miasta w zakresie ustalonym przez Wojewodę.

9) Bierze udział w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 

Czytany 5105 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 03 luty 2014 13:29
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki