Polish Czech English French German Russian Slovak

Miasta partnerskie (3)

Porozumienie o partnerstwie i współpracy między miastem Szczyrk i miastem Jaszkiser podpisano w Szolnoku, w dniu 23 kwietnia 2004 roku.

Szczegółowe warunki porozumienia określają szeroką współpracę pomiędzy miejscowościami na zasadzie miejscowości bliźniaczych, utrzymanie na szczeblu władz miejskich i gminnych stosunków, które przyczynią się do wzajemnego poznania i przyjaźni między mieszkańcami obu miejscowości i państw, rozpoczęcie na zasadzie obopólnej korzyści wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju i zarządzania miast, gmin, ekonomii i handlu, nauki i technologii, sportu i turystyki, edukacji, ochrony zdrowia oraz kultury i sztuki.

Strona miasta partnerskiego: www.jaszkiser.hu

środa, 15 maj 2013 07:45

Współpraca z miastem Zetel w Niemczech

Napisane przez

24 października 2008 roku podczas sesji nadzwyczajnej została podpisana umowa o partnerstwie i współpracy pomiędzy miastem Szczyrk a niemieckim miastem Zetel.

W ramach umowy o partnerstwie postanowiono kontynuować na zasadzie równości i obopólnej korzyści wymianę doświadczeń w zakresie kultury, edukacji, turystyki oraz uczestniczyć we wspólnie organizowanych imprezach kulturalnych, oświatowych i turystycznych.

Strona miasta partnerskiego: www.zetel.de

środa, 15 maj 2013 07:41

Współpraca z miastem Mikołajki

Napisane przez

W dniach 29 czerwca do 1 lipca 2007 roku delegacja Miasta szczyrk wzięła udział w obchodach Dni Mikołajek, podczas których zawarto porozumienie o wzajemnej współpracy miast.

Partnerstwo tych turystycznych miast ma na celu stworzenie i stałe popieranie wszechstronnych i bezpośrednich kontaktów, jak również współpracy pomiędzy samorządami, mieszkańcami, a w szczególności młodzieżą oraz wzajemne poznanie się i nawiązanie przyjaznych stosunków. Ustalono, z współpraca obejmować będzie działania związane z wykorzystaniem walorów turystycznych i zasobów naturalnych, jak też wspieranie usług turystycznych.

Strona miasta partnerskiego: www.mikolajki.pl

 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki