Polish Czech English French German Russian Slovak

Komunikaty (79)

Treść powiadomienia w załączniku ....

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. Jest on kontynuacją Programu Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. 

O udzielenie dofinansowania w formie dotacji m.in. na wymianę źródła ciepła, montaż kolektorów słonecznych, pompy ciepła, docieplenie ścian, wymianę okien, itp. mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).

UWAGA: Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu.

Przed rozpoczęciem naboru zostanie uruchomiony w siedzibie Funduszu w Katowicach Punkt Konsultacyjny, który będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 w którym Pracownicy WFOŚiGW udzielać będą szczegółowych informacji na temat Programu.

Szczegółowe informacje dot. Programu dostępne są na stronie internetowej:

www.wfosigw.katowice.pl lub http://www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html

lub pod numerami telefonów:

32 60 32 251, 
32 60 32 222, 
32 60 32 264, 

32 60 32 259, 
32 60 32 244, 

Treść powiadomienia w załączniku....

Urząd Miejski w Szczyrku ogłasza nabór wniosków dot. uczestnictwa w PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI DLA GMINY SZCZYRK w roku 2017

W ramach Programu będzie możliwość uzyskania dofinansowania do wymiany:

  • starego kotła węglowego na nowy kocioł węglowy kl. 5 w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych - nie więcej niż 6 000,00 zł;
  • starego kotła węglowego na nowy kocioł gazowy w wysokości do 50% kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 6 500,00 zł;

Treść powiadomienia w załączniku ...

Burmistrz Miasta Szczyrk zaprasza osoby zainteresowane udziałem w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dotyczącym wymiany kotłów, na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 30 marca 2017 r. o godz.17:00, w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Szczyrku, przy ul. Szkolnej 9.

Treść powiadomienia w załączniku ...

Treść powiadomienia w załączniku ...

Treść powiadomienia w załączniku ...

Treść powiadomienia w załączniku ...

 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki