Polish Czech English French German Russian Slovak

Komunikaty (79)

Uwielbiasz robić zdjęcia, szczególnie w plenerze? Zaporaszamy do udziału w szóstej edycji konkursu fotograficznego Przyroda Ojczysta 2015, organizowanego przez portal Ekologia.pl.

Szczegóły pod linkiem http://spolecznosc.ekologia.pl/przyroda-ojczysta

wtorek, 10 czerwiec 2014 07:42

Wybieramy Drzewo Roku 2014

Napisane przez

1 czerwca ruszyło głosowanie na Drzewo Roku 2014. Konkurs jest organizowany przez Klub Gaja w ramach programu edukacji ekologicznej Święto Drzewa.

Serdecznie zapraszamy do głosowania - wspólnie wybierzemy to jedyne drzewo w Polsce.

Szczegóły pod linkiem : http://swietodrzewa.pl/?p=4086#more-4086

W tym roku kolejny raz właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Szczyrk mają możliwość skorzystania z pomocy w zakresie bezpłatnego odbioru i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest. Koszt odbioru, transportu, utylizacji oraz worków pokrywa w 100% gmina.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Zainteresowani mieszkańcy (osoby fizyczne) powinni złożyć w Urzędzie Miejskim w Szczyrku wniosek o przyznanie dofinansowania z budżetu gminy na likwidację pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy/Miasta Szczyrk.

Formularz wniosku wraz załącznikami dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Szczyrku, I piętro, pok. 27, w godz. pracy Urzędu oraz na stronie internetowej (w Biuletynie Informacji Publicznej).     

Akcja odbioru wyrobów azbestowych jest corocznie przeprowadzana przez Gminę Szczyrk do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie.

Wnioski są realizowane według kolejności złożenia.

Wnioski złożone w danym roku, które nie zostały zrealizowane ze względu na wyczerpanie środków finansowych przechodzą do realizacji w roku następnym.

Jeśli mają Państwo w planach prace związane z zmianą azbestowego pokrycia dachowego lub elewacji, zachęcamy do złożenia wniosku i skorzystania z dofinansowania.

W przypadku pytań prosimy o kontakt tel. 33 82 950 20.

Link do wniosku:

http://www.bip.szczyrk.pl/res/serwisy/bip-um2szczyrk/komunikaty/_008_002_215342.pdf

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej zaprasza zainteresowane mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa produkcyjne z województwa śląskiego lub małopolskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych audytach energetycznych.
Audyty energetyczne są podzielone na trzy etapy:

- audyt wstępny (zgodnie z metodologią walk-through), w czasie którego audytorzy zidentyfikują potencjalne obszary oszczędności energii; - audyt właściwy (dla zainteresowanych firm, po przeprowadzonym audycie wstępnym), którego rezultatem jest przygotowanie szczegółowego raportu z audytu wraz z oceną techniczno-ekonomiczną według wymagań źródła finansowania preferencyjnego.- przygotowanie wniosku o dofinansowanie wybranych działań (dla zainteresowanych firm, po przeprowadzonym audycie szczegółowym)

Audyty są przeprowadzone przez wykwalifikowanych audytorów projektu ERASME, współfinansowanego w ramach programu Inteligentna Energia Europa.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży produkcyjnej, zainteresowane audytem energetycznym powinny wypełnić formularz dostępny tutaj: FORMULARZ
lub zgłosić się telefonicznie / za pomocą emaila do p. Joanny Kasperek - 0338169162, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Uwaga, projekt zakłada przeprowadzenie 50 wstępnych audytów, 20 właściwych audytów oraz przygotowanie 10 wniosków o dofinansowanie. Ilość miejsc jest ograniczona.

Informacja dotycząca osiągniętych przez Gminę Szczyrk wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 r.

ZMIANA TERMINU

ZŁOŻENIA INFORMACJI I WNIESIENIA OPŁAT

ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ZA 2013 ROK

PRZEZ WSZYSTKIE PODMIOTY GOSPODARCZE

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska informuje, iż w związku ze zmianą ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych  w gospodarce ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1342 ) od 1 stycznia 2013 roku podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje  i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

 

W związku z powyższym podmioty korzystające ze środowiska powinny wnieść opłatę oraz przedłożyć wykazy do urzędu marszałkowskiego za 2013 rok w terminie do 31 marca 2014 r.

Urząd Miejski w Szczyrku we współpracy  z „Fundacją CZYSTA ZIEMIA na rzecz walki  z odpadami” organizują zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Urząd Miejski w Szczyrku zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców

na spotkanie informacyjne, które dotyczyć będzie zmian, jakie obecnie obowiązują

w regulaminie udzielania dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych. Szczegóły w załączniku...

Strona 6 z 6
 
 
 
 

Copyright © Urząd Miejski w Szczyrku
Realizacja Krzysztof Wolicki